INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ÎN CONTEXTUL ORGANIZĂRII

CONFERINTEI NATIONALE DE CARTIOLOGIE în Medicina Generală a SAMF (a 19-a ediție)

Tirgu Mures – 20-21-22 Iunie 2024

I. INFORMARE

În baza dispozițiilor Regulamentului (UE) 679/2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie datelor Societatea Academică de Medicină a Familiei, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie si All Cris SRL (denumitI în continuare Organizator), în calitatea sa de OrganizatorI al CONFERINTEI NATIONALE DE CARTIOLOGIE în Medicina Generală a SAMF (a 19-a ediție) – Tirgu Mures – 20-21-22 Iunie 2024 vă informează în legătură cu modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul pentru care acestea sunt folosite:

1. CE TIPURI DE DATE COLECTĂM ȘI DE CE?

Organizatorul va colecta și prelucra datele Dumneavoastra cu caracter personal dupa cum urmeaza:

• Numele și prenumele – Necesar pentru comunicare și confirmare înscriere

• Adresa de email – Necesar pentru comunicare pre și post eveniment și confirmare înscriere

• Cod CUIM – în vederea raportării statistice si intocmirii certificatelor de participare

• Calitatea de membru SAMF – în vederea raportării statistice, validării categoriei profesionale si stabilirii taxei de participare

• Categoria profesioanala – în vederea raportării statistice, validării categoriei profesionale si stabilirii taxei de participare

2. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

Colectarea și prelucrarea datelor personale menționate se realizează cu scopul înscrierii Dumneavoastră drept participant la evenimentul CONFERINTEI NATIONALE DE CARTIOLOGIE în Medicina Generală a SAMF (a 19-a ediție) – Tirgu Mures – 20-21-22 Iunie 2024, pentru comunicarea prin e-mail sau telefon cu Dumneavoastra privind detaliile participarii la acest eveniment și pentru emiterea certificatelor de participare. Sub rezerva consimtământului Dumneavoastra, Organizatorul poate prelucra datele și în scopul informării cu privire la alte evenimente cu tematică similară, proiecte desfășurate.

3. DURATA PRELUCRĂRII PENTRU SCOPUL PRINCIPAL

Datele personale se stochează conform Nomenclatorului arhivistic al asociației întocmit pentru fiecare document/informație în parte pe care îl puteți consulta la sediul asociației sau printr-o simpla solicitare la dpo@allcris.ro

4. CU CINE ÎMPĂRTĂȘIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Organizatorul nu va comunica implicit datele Dumneavoastra către parteneri și sponsorii evenimentului.

Doar dacă bifați “Sunt de acord ca datele mele de contact sa fie publicate pentru a putea fi contactat de catre ceilalti participanti la eveniment, partenerii sau sponsorii evenimentului pentru a mă informa asupra serviciilor, proiectelor, produselor comercializate de către aceștia” aceste date sunt împărtășite cu partenerii, sponsorii și ceilalți participanți.

In vederea inregistrarii creditelor de educatie continua, Organizatorii comunica datele Dumneavoastra catre Colegiul Medicilor din Romania.

5. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRA ?

Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, luati la cunoștință drepturile de care beneficiati cu privire la prelucrarea datelor personale, indiferent de scopul prelucrării indicat mai sus, respectiv:

  • de a va retrage, în orice moment, consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • de a solicita accesul la datele prelucrate;
  • de a solicita rectificarea, ștergerea, restricționarea datelor prelucrate;
  • de a va opune prelucrării datelor, exceptand cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul;
  • dreptul la portabilitatea datelor;
  • dreptul de a depune o plangere in fata ANSPCP;
  • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor personale, inclusiv crearea de profiluri.

Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus, sau la retragerea consimțământului, precum și pentru a ne adresa orice alte întrebări rivitoare

la cele comunicate prin prezenta, puteți să ne contactați la adresa de email: dpo@allcris.ro,

emailul dumneavoastră ajungând persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal.

II. TEMEIUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

a) Prelucrarea datelor personale precum numele și adresa de email sunt necesare comunicării în

vederea participării persoanei la conferință și eliberării certificatului de participare și sunt prelucrate în temeiul art. 6 lit. b) din Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv ”prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”.

b) Prelucrarea datelor personale precum categoria profesionala si locul de muncă sunt necesare în

vederea analizelor statistice și verificărilor necesare validării informațiilor introduse și sunt prelucrate în temeiul art. 6 lit. f) din Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv ” prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.”

c) Prelucrarea datelor personale în vederea comunicării în scop de marketing sau pentru transferul

către ceilalți participanți, parteneri sau sponsori, se face în temeiul art. 6 lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.”

Cu consideratie,

Cristian Teodorescu

Administrator 

All Cris SRL – Organizator logistic – înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J26/1813/28.10.2004, cod unic de înregistrare  RO 16887678

Telefon: 0722881125,

Email: office@allcris.ro